+ 389 2 609 0218 contact@lblaw.com.mk

Кариера

во Адвокатска канцеларија Лаличиќ и Бошкоски

Адвокатската канцеларија Лаличиќ и Бошкоски има модерна работна атмосфера што е адекватна за изградба на Ваша успешна правна кариера.

Доколку сте заинтересирани за работа во динамична но позитивна работна атмосфера, испратете го Вашето CV на

career@lblaw.com.mk  

Избраните кандидати ќе бидат повикани на интеврју на кое ќе се изврши проверка на интегритетот и нивните индивидуални способности. Избраниот кандидат на позицијата практикант ќе бидат дел од организирана програма за практиканти која е во сила во времето на пријавување и отпочнување со програмата.

 

Lalicic & Boskoski Law Office

Програма за практиканти 2021/2022

Проверете како можете да се надоградите како професионалец со пракса во Лаличиќ и Бошкоски

Превземета ја програмата за практиканти за 2021/2022

Канцеларија

 

ул. Македонија бр. 11/1-5
Скопје, Македонија

Контакт

contact@lblaw.com.mk
+ 389 2 609 0218

Адвокатска канцеларија Лаличиќ и Бошкоски

ул. Македонија бр. 11/1-5