+ 389 2 609 0218 contact@lblaw.com.mk

#ПравниOдговори: Користење на годишен одмор

#ПравниОдговори: Користење на годишен одморГодишниот одмор е битен...

Добредојде за: „конвертибилен заем“

Добредојде за: „конвертибилен заем“Со новите измени на Законот за...

НЕКОЛКУ ЗНАЧАЈНИ СОВЕТИ КОИ ЌЕ ВИ ПОМОГНАТ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИ СПОРОВИ

ЗНАЧАЈНИ СОВЕТИ КОИ ЌЕ ВИ ПОМОГНАТ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОТЕНЦИЈАЛЕН...

НА ШТО ТРЕБА ДА ГИ ВНИМАВАТЕ КОГА ДАВАТЕ ОТКАЗ

НА ШТО ТРЕБА ДА ГИ ВНИМАВАТЕ КОГА ДАВАТЕ ОТКАЗОсновно правило според...

Влог и удел не е една иста работа (што треба да знаете како содружник)

Влог и удел не е една иста работа (што треба да знаете како...

Како да основате бизнис без да ги направите најчестите грешки

Како да основате бизнис без да ги направите најчестите грешкиВо...

4ри Важни работи за трговските марки

4ри БИТНИ РАБОТИ ЗА ТРГОВСКИТЕ МАРКИ кои треба да ги знаете при...

Тајна за развод од само неколку месеци – како со минимум трошоци и без изгубени нерви

Тајна до развод за само неколку месеци – како со минимум трошоци и...

Седум новини кои треба да ги знаете во врска со изменетиот Закон за странци

7 новини кои треба да ги знаете во врска со изменетиот Закон за...
Business incorporation mistakes

Добредојде за: „конвертибилен заем“

Заем што се трансформира во влог – конечно воведен со измените на Законот за трговските друштва
Business incorporation mistakes

#ПравниОдговори

Во однос на користење на годишен одмор и често поставувани прашања во однос на годишниот одмор

Manager North Macedonia

На што треба да внимавате кога давате отказ

Сите правни аспекти кои треба да се имаат предвид при давање на отказ на договор за вработување согласно закон во Македонија.
Закон за странци - измени

Влог и удел не е една иста работа (што треба да знаете како содружник)

Прочитајте за разликите кои ги прави Законот за трговските друштва на термините влог и удел
Закон за странци - измени

Како да основате бизнис без да ги направите најчестите грешки

Прочитајте за тоа како да основате бизнис без да ги направите најчестите грешки
GDPR in North Macedonia

Право на информации од контролорот на лични податоци

Какви информации може субјектот има право да побара од контролорот на лични податоци
Закон за странци - измени

7 новини кои треба да ги знаете во врска со изменетиот Закон за странци

Прочитајте за најбитните новини кои треба да ги знаете во врска со изменетиот Закон за странци
Registration of a company in North Macedonia

Право на надоместок на плата поради повредата на патот до работата?

Дали работникот има право на надоместок на плата поради повредата на патот до работата?

Битни обврски за управител

Битни обврски за управител

Четири најважни работи кои треба да ги имате предвид пред да Ве назначат за управител (обрнете внимание на бр. 3)

Закон за странци - измени

Тајна до развод за само неколку месеци – како со минимум трошоци и без изгубени нерви

Како до развод за само неколку месеци – со минимум трошоци за судска постапка и без изгубени нерви
Registration of a company in North Macedonia

Уредба за прогласување на кризна состојба во случаи на нарушувања на пазари на електрична енергија

Прочитајте повеќе за ограничувањата предвидени со Уредбата за прогласување на кризна состојба во случаи на нарушувања на пазари на електрична енергија.

GDPR in North Macedonia

Плата на работникот за време на вондредна состојба

Во колкава мера и кога можат да се постават евентуалните рестрикции на платата на работникот во услови на вондредна состојба

Registration of a company in North Macedonia

Промена на Кодекс на корпоративно управување

Прочитајте повеќе во однос на промената на Кодекс на корпоративно управување при Македонската Берза за Хартии од вредност.

Business incorporation mistakes

Неколку значајни совети кои ќе ви помогнат за разрешување на деловни спорови

Одењето на суд е скапа и бавна работа, затоа најдете начин да ги разрешите споровите на вонсудски начин, без дополнително оптеретување на спорот.