+ 389 2 609 0218 contact@lblaw.com.mk

Наплата на долг

Доверителот го памти долгот подобро од должникот

Адвокат за наплата на долг кој може ефективно да го наплати Вашето побарување

Дали Вашата фирма во моментот има побарувања кон своите клиенти или потрошувачи? Или пак, определено лице Ви должи позајмица и не постапува согласно договорениот период за повраток на средствата?

Доколку е така,  ние како адвокат за наплата на долг, ќе Ви помогне да го наплатите побарувањето од Вашиот должник.

Ние дејствуваме брзо и професионално со цел да го наплатиме Вашето побарување како по вондсудски пат, така и по судски пат.

Нашата адвокатска канцеларија по Ваш налог и инструкции може да стапи во контакт со должникот и да договори соодветен начин на исплата и дополнителни механизми за обезбедување на Вашето побарување како заштита од неликвидност на должникот.

Од друга страна, во можност сме да понудиме и услуга за клиентите од кои неправедно се побарува исплата на износ од страна на доверители.

Вреди да се напомене дека во нашето долгогодишно искуство за наплата на побарувања имаме стекнато блиски релации и со вешти лица кои можат да изработат стручно и соодветно вештачење кое би ја потврдило како основаноста, така и висината на долгот. 

Правно мислење: Наплата на долг од правно лице кое не поседува имот

Од таа причина, сметаме дека нашиот пристап и познавање на применливата регулатива се применливи за нашите клиенти во следните постапки:

W

Консултации во однос на наплата на парично побарување

W

Застапување пред суд или нотар

 
W

Застапување пред извршител

 
W

Други дејствија поврзани со наплата на побарувања

 

Деловни тенденции во трговијата на мало – Државен завод за статистика (кликни тука)

Контактирајте не тука за брзо разрешување на Вашиот случај

14 + 4 =

Адвокатска канцеларија Лаличиќ и Бошкоски ја гарантира доверливоста на информациите што се дадени погоре. Горенаведените информации единствено да ни помогнат да го разбереме вашиот случај и реалните шанси за правна сатисфакција. Ве охрабруваме да не контактирате за да добиете бесплатна правна евалуација на Вашиот случај директно, преку присуство во нашата канцеларија. Обезбедувањето на адресата за е-пошта и / или вашиот телефонски број може да биде од суштинско значење за да можеме да побараме дополнителна документација или информации што може да ни помогнат да Ви обезбедиме сеопфатна евалуација.

 

Канцеларија

 

ул. Македонија бр. 11/1-5
Скопје, Македонија

Контакт

contact@lblaw.com.mk
+ 389 2 609 0218

Адвокатска канцеларија Лаличиќ и Бошкоски

ул. Македонија бр. 11/1-5