+ 389 2 609 0218 contact@lblaw.com.mk

Отказ на договор за вработување

Правен водич во однос на отказ на договор за вработување

Согласно Законот за работните односи на Република Македонија, договорот за вработување може да биде откажан како од работникот така и од работодавачот.

Додека двете страни на работниот однос имаат право да пристапат кон откажување на работниот однос, постои разлика во однос на основите и причините во однос дали отказот го дава работникот или работодавачот.

Работникот може да го откаже договорот за вработување ако писмено изјави дека сака да го откаже договорот за вработување. Од друга страна, кога се работи за отказ од страна на работодавачот, тој може да го откаже договорот за вработување, само ако постои основана причина за отказ поврзана за однесувањето на работникот (лична причина на страна на работникот), поради кршење на работниот ред и дисциплина или работните обврски (причина на вина) или ако причината е заснована на потребите на функционирањето на работодавачот (деловна причина).

 

Заштита на Вашите права при вонредна состојба

Дали Вашите права од работен однос се повредени поради новонастаната ситуација со вирусот Covid – 19?

Како и колку може да влијае вонредната состојба во однос на Вашите права од работен однос, вкулително и износите на плата кои ги примате.

Закажете телефонска или видео-конференциска правна консултација – кликнете тука!

Ако работодавачот го откажува договорот за вработување, е должен да го наведе основот за отказот, утврден со закон, колективен договор и акт на работодавачот, да ја докаже основаноста на причината која го оправдува отказот и истите да ги наведе во образложението.

Плата на работник за време на вонредна состојба

Правно мислење во однос на плата на работник за време на вондредна состојба од страна на Адвокатската канцеларија Лаличиќ и Бошкоски од Скопје. 

Форма, содржина и врачување на отказот

Отказот на договорот за вработување задолжително се изрекува во писмена форма. Работодавачот е должен писмено да го образложи откажувањето на договорот, како и да му укаже на работникот на правната заштита и да го запознае со неговите права од осигурување во случај на невработеност, согласно со закон.Отказот на договорот за вработување мора да и биде врачен на договорната страна, на која и се откажува договорот за вработување.

Согласно на ова, не може да се смета дека постои отказ доколку работодавачот или работникот само вербално ја известиле спротивната страна дека имаат намера да го прекинат работниот однос. Всушност, не постои отказ доколку не постои писмен документ предаден од една на друга страна.

Основани причини за отказ

Додека работникот нема обврска да ги образложува причините за откажување на договорот за вработување, работодавачот е должен да ги следи законските одредби и точно да ги наведе причините за откажување на договорот за вработување.

Работодавачот може на работникот да му го откаже договорот за вработување, кога не е можно продолжување на работниот однос, ако:

1) работникот заради своето однесување, недостаток на знаења или можности или заради неисполнување на посебните услови определени со закон, не е способен да ги извршува договорните или други обврски од работниот однос (лична причина) или

2) работникот ги крши договорните обврски или други обврски од работниот однос (причина на вина) и

3) престане потребата од вршење на одредена работа под условите наведени во договорот за вработување заради економски, организациони, технолошки, структурни или слични причини на страна на работодавачот (деловни причини).

Правилен и законски отказ е доста сложена процедура која работодавачот има обврска да ја спроведи согласно применливите правни прописи.

Извадок од разговор со телевизија Сител

Погледнете го извадокот од интервјуто на Адвокат Мартин Бошкоски за телевизија Сител.

Во истото се содржани информации во однос на предметите и проблемите од работен однос кои почесто се случуваа за време на пандемијата со болеста Covid 19.

Постапките за престанок на работниот однос мора да бидат фер и законски спроведени, а на тие околности мора да внимава како работодавачот, така и работникот.

Контактирајте не

contact@lblaw.com.mk

+ 389 2 609 0218

ул. Македонија бр. 11/1-5, 

Скопје

Посетете ја нашата канцеларија

ул. Македонија бр. 11/1-5, Скопје

Пратете ни mail

contact@lblaw.com.mk
(меѓутоа останете вклучени, пробуваме да вратиме за 15 минути)

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Јавете ни се

+ 389 2 609 0218

Закажете состанок преку интернет врска

Кажете ни кое време Ви одговара, и можеме да организираме состанок преку видео врска

Пишете ни или јавете се на

+ 389 78 884 304

Обичен, Viber, WhatsApp, Skype

Канцеларија

 

ул. Македонија бр. 11/1-5
Скопје, Македонија

Контакт

contact@lblaw.com.mk
+ 389 2 609 0218

Адвокатска канцеларија Лаличиќ и Бошкоски

ул. Македонија бр. 11/1-5